کم کاری تیروئید

کم کاری تیروئید

قرص های هورمون تیروئید T4 برای کم کاری تیروئید

▪️برای بهبود کم کاری تیروئید افراد با نظر پزشک باید روزانه یک یا دو عدد از قرص‌های هورمون تیروئید T۴ استفاده کنند ✖️و سرخورد نباید این دارو کم یا زیاد…
فهرست