ارتودنسی متحرک

ارتودنسی متحرک درواقعی دستگاهی است که براحتی بوسیله بیمار میتواند از دهان خارج بشود که در این روش درمانی همکاری بیمار تاثیر بسیار زیادی بر روند درمان دارد. ارتودنسی متحرک…
فهرست