نوشته با تصویر کوچک

Small caption goes here

ارتودنسی فانکشنال

ارتودنسی فانکشنال چیست؟ نوعی ارتودنسی متحرک است که اغلب در سن ۱۴ سال وجهت درمانهای آسان دندانی یا به صورت فانکشنال جهت ناهنجاری های فکی استفاده میشود. نوع فانکشنال به…
فهرست