نوشته نامرتب مسطح

ارتودنسی فانکشنال

6 تا اصلی
ارتودنسی فانکشنال چیست؟ نوعی ارتودنسی متحرک است که اغلب در سن ۱۴ سال وجهت درمانهای آسان دندانی یا به صورت…
فهرست