دکتر ناصر مسیحی متخصص ارتودنسی

دکتر ناصر مسیحی متخصص ارتودنسی

فارغ التحصیل 1375دانشکده دندانپزشکی تهران و دارای certificate از اساتید برجسته بین المللی
  1. تشخیص و طرح درمان ارتو سر جری دکتر برنی- از انگلستان
  2. درمان با متد های مدرن و براکتهای هوشمند دکتر lacson (آمریکا)
  3. تشخیص و طرح درمان در بیماران mixed dentition (کودکان تا سن بلوغ) ناهنجاری های فکی دکتر vergara   (phd ژاپن)
  4. درمان بدون جراحی بیماران با ناهنجاریهای فکی دکتر mahooni استرالیا
  5. تشخیص و طرح درمان بدون خارج کردن دندان دکتر gary ژاپن
  6. تشخیص و درمان بیماریهای معضل گیجپاهی فکی دکتر acero  ژاپن
  7. تشخیص و طرح درمان بزرگسالان دکتر lim   آمریکا
  8. استراتژی طرح درمان بیماران جهت خارج کردن یا نکردن دکتر خسروانی
  9. طرح درمان و طراحی چهره قبل و بعد از درمان با نرم افزار ویژه کامپیوتری دکتر شیبانی

 

 

فهرست