دکتر ناصر مسیحی متخصص ارتودنسی

فارغ التحصیل ۱۳۷۵ دانشکده دندانپزشکی  تهران

دارای certificate  از اساتید برجسته بین المللی :

۱-تشخیص و طرح درمان ارتو-سرجری- دکتر برنی از انگلستان

۲-تشخیص و طرح درمان بیماران Mix-dentition (کودکان تا سن بلوغ) ناهنجاری های فکی دکتر Vergara – Phd ژاپن

۳-درمان بدون جراحی بیماران ناهنجاری فکی دکتر Mahooni استرالیا

۴-تشخیص و طرح درمان بدون خارج کردن دندان دکتر Gary ژاپن

۵-تشخیص و درمان بیماری های مفصل گیجگاهی فکی دکتر Acero ژاپن

۶-درمان با متد های مدرن و براکت های هوشمند دکتر Lacson آمریکا

۷-تشخیص و طرح درمان بزرگسالان دکتر Lim آمریکا

۸-استراتژی طرح درمان دندان بزرگسالان جه خارج کردن یا نکردن دندان بر اساس رابطه فکی دکتر خسروانی

۹-طرح درمان و طراحی چهره قبل  و بعد از درمان با نرم افزار ویژه کامپیوتری دکتر شیبانی